Giới thiệu chung

1. Tên của đơn vị.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG T.H PHÚC HƯNG
2. Trụ sở Công ty.
* No 06-LK1, Khu LK16-17-18 - phường Dương Nội - quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội.
* Văn phòng giao dịch tại: Penhouse 28 - HH01C, KĐT Thanh Hà - CIENCO 5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội ​​​​​​.
3. Căn cứ thành lập.
- Công ty cổ phần xây dựng T.H Phúc Hưng được thành lập ngày 05/05/2011. Là Công ty tiếp nối lịch sử và năng lực của Công ty cổ phần Xử lý nền móng và Xây dựng thương mại Phục Hưng, sau đổi thành Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Phúc Hưng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105293191, đến nay là Công ty Cổ phần xây dựng T.H Phúc Hưng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0107689174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế Cục thuế thành phố Hà Nội cấp ngày 05/05/2011.
- Vốn điều lệ: 86.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ đồng chẵn)
5. Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu.
- Xử lý nền móng, nền đất yếu, chống thấm ngầm các công trình xây dựng;
- Thiết kế kiến trúc, xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng;
- Sản xuất vật liệu xây dựng;
- Trang trí nội ngoại thất cho các công trình xây dựng;
- Xuất nhập khẩu máy móc, vật tư, phụ tùng thay thế ngành xây dựng; 
- Tư vấn xây dựng;
- Tư vấn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công nhân;
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn;
- Thi công xây lắp công trình cầu, đường bộ;
- San lấp mặt bằng, phá dỡ công trình xây dựng;
- Thiết kế, thi công công trình xử lý môi trường.

6. Mô hình quản lý và sản xuất kinh doanh gồm 2 khối.
*Khối văn phòng: 
- Trụ sở tại Hà Nội
- Các phòng tham mưu chức năng :
+Phòng Tổ chức – Hành chính
+Phòng Tài chính – Kế toán 
+Phòng Kinh tế - Kế hoạch
+Phòng Kỹ thuật

* Khối đơn vị sản xuất gồm 05 xí nghiệp và 2 Chi nhánh Cty tại TP. Đà Nẵng & TP. Hồ Chí Minh
    1. Xí nghiệp thi công số 1
    2. Xí nghiệp thi công số 2
    3. Xí nghiệp thi công số 3 
    4. Xí nghiệp Khảo sát thiết kế 
    5. Xí nghiệp cung ứng vật tư
    6. Chi nhánh TP Đà Nẵng
    7. Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Ngoài ra trong từng giai đoạn, từng công trình cụ thể theo tình hình sản xuất, thực tế thi công. Công ty sẽ tổ chức thành lập một số công trường mềm.
  

                                                                              
2. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ


 

3. NĂNG LỰC
 

LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÁI HÀ PHÚC HƯNG

Tổng số lao động có tên trong doanh nghiệp

Người

Trong đó:

 

 -Số kinh doanh có trình độ trên Đại học

08 người

Bao gồm:   + Lao động nam

08 người

                    + Lao động nữ

0 người

 - Số lao động có trình độ Đại học

16 người

Bao gồm:    + Lao động nam

13 người

                    + Lao động nữ

03 người

 - Số lao động có trình độ cao đẳng

05 người

Bao gồm:  + Lao động nam

03 người

                   + Lao động nữ

02 người

 - Số lao động có trình độ Trung cấp

9 người

Bao gồm:  + Lao động nam

08 người

                  + Lao động nữ

01 người

 - Số lượng công nhân đã qua đào tạo

60 người

Bao gồm:   + Lao động nam

52 người

                    + Lao động nữ

08 người

Tổng cộng

98 người