Giới thiệu chung

THÔNG TIN CHUNG

1. Tên của đơn vị.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG P.H THÁI HÀ GROUP

2. Địa chỉ công ty:

  Trụ sở : 319A, Tổ 21 - phường Phú Lương – quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội.

 Văn phòng giao dịch: PENHOUSE 28– HH01C, khu đô thị Thanh Hà CIENCO 5 – phường Phú Lương - quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội.

3. Căn cứ thành lập:

 • Công ty cổ phần xây dựng P.H Thái Hà Group được thành lập ngày 05/05/2011. Là Công ty tiếp nối lịch sử năng lực của Công ty cổ phần Xử lý nền móng và Xây dựng thương mại Phục Hưng, sau đổi thành Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Phúc Hưng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105293191, nay là Công ty Cổ phần xây dựng P.H Thái Hà group theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109143609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.   
 • Vốn điều lệ: 68.000.000.000đ (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng chẵn)

5. Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

 • Xử lý nền móng, nền đất yếu, chống thấm ngầm các công trình xây dựng;
 • Thi công xây lắp công trình cầu, đường bộ;
 • Tư vấn Giám sát công trình.
 • Tư vấn xây dựng, Thiết kế kiến trúc, xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng;
 • Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng;
 • Trang trí nội ngoại thất cho các công trình xây dựng;
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, phụ tùng thay thế ngành xây dựng;
 • Tư vấn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công nhân;
 • Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn;
 • San lấp mặt bằng, phá dỡ công trình xây dựng;
 • Thiết kế, thi công công trình xử lý môi trường.

6. Mô hình quản lý và sản xuất kinh doanh gồm 2 khối:

 • Khối văn phòng: gồm các phòng/ban chức năng sau:
 1. Phòng Tổ chức – Hành chính;
 2. Phòng Kinh tế – Kế hoạch; 
 3. Phòng Tài chính – Kế toán ;
 4. Phòng Kỹ thuật – Thi công;
 • Khối sản xuất: gồm 05 xí nghiệp, 01 phòng Thí nghiệm LAS 936 và 02 Chi nhánh Cty tại TP. Đà Nẵng & TP. Hồ Chí Minh
 1. Xí nghiệp thi công số 1;
 2. Xí nghiệp thi công số 2;
 3. Xí nghiệp thi công số 3;
 4. Xí nghiệp Khảo sát thiết kế;
 5. Xí nghiệp cung ứng vật tư;
 6. Cty CP tư vấn Công nghệ Phúc Hưng – LAS 936;
 7. Chi nhánh TP Đà Nẵng;
 8. Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

Ngoài ra trong từng giai đoạn, từng công trình cụ thể theo tình hình sản xuất và thực tế thi công, Công ty sẽ tổ chức thành lập các ban chỉ huy/ ban điều hành công trường.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY


CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

 

NĂNG LỰC

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

CƠ CẤU NHÂN SỰ CÔNG TY

Tổng số lao động có tên trong doanh nghiệp

Người

Trong đó:

 

          - Số kinh doanh có trình độ trên Đại học

08 người

Bao gồm:                                           + Lao động nam

08 người

                                                          + Lao động nữ

0 người

          - Số lao động có trình độ Đại học

16 người

Bao gồm:                                           + Lao động nam

13 người

                                                          + Lao động nữ

03 người

          - Số lao động có trình độ cao đẳng

05 người

Bao gồm:                                           + Lao động nam

03 người

                                                          + Lao động nữ

02 người

          - Số lao động có trình độ Trung cấp

9 người

Bao gồm:                                           + Lao động nam

08 người

                                                          + Lao động nữ

01 người

          - Số lượng công nhân đã qua đào tạo

60 người

Bao gồm:                                           + Lao động nam

52 người

                                                          + Lao động nữ

08 người

Tổng cộng

98 người

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vấn

Chức danh

1

Nguyễn Thị Ngân Hà

1982

Đại học

Tổng Giám đốc

2

Đặng Xuân Hiếu

1974

Th.sỹ, Kỹ sư

Xây dựng Cầu đường

Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc điều hành

(Ủy quyền toàn phần)

3

Phạm Văn Tỉnh

1974

T.sỹ, Kỹ sư Xây dựng

Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật thi công

4

Vũ Ngọc Ca

1974

Th.sỹ, Kỹ sư

Xây dựng Cầu đường

Phó Tổng giám đốc

5

Lê Quân

1956

T.sỹ, Kỹ sư Xây dựng

Trưởng phòng Kỹ thuật

6

Mai Xuân Hiếu

1974

Kỹ sư địa chất

công trình

Giám đốc XN Khảo sát

địa chất, thiết kế

7

Đặng Xuân Nam

1985

Th. Sỹ, Kiến trúc sư

Giám đốc CN

TP. Đà Nẵng

8

Đỗ Đức Hạnh

1958

Kỹ sư khoan Địa chất

công trình

Giám đốc CN

TP. Hồ Chí Minh

9

Nguyễn Vĩnh Ngọc

1974

Kỹ sư XD Cầu đường

Giám đốc XNTC1

10

Nguyễn Thanh Tuấn

1974

Th.sỹ, Ksư XD công trình Giao thông

Giám đốc XNTC2

11

Ngô Văn Độ

1985

Kỹ sư xây dựng

Giám đốc XNTC3

12

Nguyễn Đức Tuyên

1975

Th.sỹ, Kỹ sư

Xây dựng Cầu đường

GĐ Cty CPTV Công nghệ

Phúc Hưng

13

Đặng Xuân Sơn

1981

Cử nhân cơ khí chế tạo máy

Trưởng phòng Vật tư

14

Nguyễn Bá Linh

1975

Th.sỹ, Kỹ sư

xây dựng cầu đường

   Trưởng phòng KT -KH

15

Phạm Thị Nhung

1984

Kế toán doanh nghiệp

Tr. phòng Tài chính –

kế toán

16

Đặng Thị Hằng

1978

Đại học

Tr.phòng Tổ chức –

 hành chính

17

Đặng Thị Dinh Loan

1974

Th.sỹ Quản lý XD

Chuyên viên kỹ thuật hồ sơ

18

Đặng Xuân Phương

1978

Kỹ sư XD Cầu đường

Kỹ sư Hồ sơ

19

Nguyễn Bích Trai

1993

Kỹ sư XD Cầu đường

Kỹ sư hồ sơ

20

Đỗ Hồng Hiệu

1984

Kỹ sư XD Cầu đường

Kỹ sư hồ sơ

21

Ma Thế Lượng

1997

Kỹ sư Xây dựng

Kỹ sư thi công

22

Hoàng Trọng Hải

1977

Kỹ sư XD Cầu đường

Kỹ sư thi công

23

Hoàng Viết Du

1978

Kỹ sư thủy lơi

Kỹ sư thi công

24

Lộ Thành Tâm

1991

Kiến trúc sư

Kỹ sư thi công

 25

Ngô Quý Hưng

1974

Kỹ sư Xây dựng

Kỹ sư thi công

26

Bùi Hoàng Giáp

1984

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư thi công

27

Phạm Vĩnh Viễn

1982

Kỹ sư Địa chất C.T

Kỹ sư thi công

28

Trịnh Bá Tuấn

1992

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư thi công

29

Nguyễn Chí Thanh

1991

Kỹ sư cầu đường

Kỹ sư thi công

30

Bùi Tiến Chính

1982

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư thi công

31

Nguyễn Văn Dũng

1993

Kỹ sư Địa chất CT

Kỹ sư thi công

32

Trần Thị Mến

1985

Đại học

Kế toán

33

Vũ Thị Thu Ngân

1982

Đại học

Kế toán

34

Lê Thị An

1980

Đại học

Kế toán

35

Phạm Thị Huế

1989

Đại học

Kế toán

36

Đoàn Thị Nguyên

1982

Cao học

Thủ quỹ