Thi công cọc Xi măng đất CDM dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc), đoạn từ QL2C tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Bài Viết Liên Quan