Vì sao công trình xây mới buộc phải có tầng hầm để xe?

Theo lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, việc xác định quy mô tầng hầm phục vụ đỗ xe đối với các dự án đầu tưxây dựng trên địa bàn được đưa ra dựa trên các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ Xây dựng về tính toán diện tích đỗ xe của công trình xây dựng, quy định các chỉ tiêu tối thiểu. Đồng thời, từ các yêu cầu thực tế như tốc độ gia tăng phương tiện giao thông nhanh; cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố còn hạn chế, mạng lưới giao thông tĩnh ở khu vực nội đô phân bố không đồng đều, quy mô diện tích nhỏ dẫn đến thiếu chỗ đỗ xe nghiêm trọng.

Quy mô tầng hầm của các công trình xây dựng mới được tính theo nguyên tắc phải đảm bảo diện tích đỗ xe bản thân theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và các quy định có liên quan của Bộ Xây dựng, đồng thời nghiên cứu bố trí diện tích đỗ xe công cộng của khu vực tùy theo tính chất công năng của công trình, quy mô, vị trí thực hiện dự án. Kết quả tính toán được Hà Nội đưa ra với các dự án xây dựng mới có chức năng công cộng, hỗn hợp, đất ở, cơ quan trường đào tạo. Theo đó, công trình cao tầng xây mới trong nội đô Hà Nội phải có diện tích tầng hầm chiếm tối thiểu 22% diện tích sàn sử dụng công trình (31m2/100m2 sàn sử dụng), còn tại khu vực nội đô mở rộng và phát triển mới tỷ trọng này là 17%.

Hà Nội hiện có trên 5,5 triệu phương tiện giao thông, trong đó có khoảng 5 triệu xe máy và khoảng 540 nghìn xe ô tô. Tỷ lệ gia tăng phương tiện hàng năm bình quân khoảng 4,6% (tính trung bình trong 5 năm từ 2012-2016). Riêng khu vực đô thị trung tâm có khoảng 590 bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tập trung với tổng diện tích 37,88ha, đáp ứng được khoảng 8-10% nhu cầu đỗ xe của thành phố.

Hiện, tổng công suất các bãi đỗ xe công cộng mới đáp ứng được khoảng 66% nhu cầu đỗ xe của thành phố, nhu cầu còn lại phân bổ vào đất xây mới của đơn vị ở và các công trình xây dựng công cộng, dịch vụ, hỗ hợp, nhà cao tầng... “Việc phân bổ nhu cầu diện tích đỗ xe vào đất đơn vị ở và công trình xây dựng mới hiện cũng đang được tính toán trong nghiên cứu của đề án quy hoạch bến xe, bãi xe. Đây cũng là hướng dẫn nhằm đảm bảo thống nhất trong quá trình triển khai lập dự án đầu tư, hướng dẫn các nhà đầu tư về việc xây dựng tầng hầm để xe”, vị cán bộ UBND thành phố cho biết.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Sở Quy hoạch-Kiến trúc, đơn vị chủ trì soạn thảo và được giao ban hành “Hướng dẫn xác định quy mô tầng hầm phục vụ đỗ xe đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn” cho biết, khác với thông báo lần trước về công trình xây dựng phải có 3 tầng hầm, lần này trên khảo sát thực tế để có một hướng dẫn đối với công trình xây dựng mới trên địa bàn. Mục tiêu chính là nhằm phát triển và đáp ứng được nhu cầu giao thông tĩnh, trên cơ sở không cứng nhắc, tạo được sự đồng thuận.

Bài Viết Liên Quan